Hur man brygger mjöd

Tjörn
Sverige
USA
England
Norge

I de nordiska länderna är det ju mycket ont om läkare [...] men den hälsosamma luften, den sunda och kraftiga födan samt den med honung bryggda drycken utgöra tillsammans det yppersta läkemedel -- Olaus Magnus, 1555

Hexmaster.